Jette Bach Sørensen, 

Jeg har de sidste mange år arbejdet med både unge og deres familier samt voksne med et bredt spektrum af problemstillinger. Min tilgang til de mennesker, der opsøger mig, er at hjælpe med til at afklare og forstå det aktuelle problem eller symptom og på den måde skabe grobund for lindring, forandring og udvikling.

Jeg blev uddannet som psykolog fra Københavns Universitet i 1987.

Jeg har været privatpraktiserende psykolog siden 2009 og var inden da i mange år ansat på UngdomsPsykologisk Center. Jeg har tidligere haft ansættelse på Studenterrådgivningerne i København og DTU og været privatpraktiserende psykolog i Psykologhuset Svanen.

Ud over det psykoterapeutiske arbejde har jeg lavet børnesagkyndige undersøgelser for Statsforvaltningen.

Jeg har videreuddannet mig i Psykoanalytisk psykoterapi, en 3-årig uddannelse ved institut for Psykoanalytisk psykoterapi  samt i gruppeanalytisk psykoterapi, en 3-årig uddannelse ved institut for Gruppeanalyse.

Jeg er autoriseret af Psykolognævnet  i 1994 og specialistgodkendt i psykoterapi  af Dansk psykologforening i 1997.

 

Jeg kan tilbyde:

 • Kortere og længerevarende terapiforløb samt rådgivning
 • Individuel terapi til voksne og unge
 • Parterapi
 • Rådgivning til forældre
 • Supervision

 

Jeg har erfaring med:

 • Let til moderat depression
 • Angst
 • Lavt selvværd
 • Stress
 • Sorg og krise
 • Parforholdsproblemer
 • Familieproblemer
 • Selvbeskadigelse
 • Arbejdsrelaterede problematikker
 • Eksistentielle problemer
 • Personlig udvikling
 • Spiseforstyrrelser